TIETOSUOJA- / REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999, 10§ ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. Päivitetty 14.11.2019

Suorituskykyä mittaavat evästeet keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivuamme (esimerkiksi mahdolliset virheviestit ja eniten käytetyt sivut). Nämä evästeet eivät käytä vierailijoista tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan verkkosivujen toimivuutta.

Verkkosivusto käyttää Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googln yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä: 

TIETOJASI KÄSITTELEE

Valokuvaaja Laura Humalamäki / Y-tunnus: 2993175-7                                                                                                                                                           Kolikkotie 2 C, 40320 Jyväskylä                                                                                                                                                                                     laura@laurahumalamaki.fi                                                                                                                                                                                                                                +358 0458474047                                                                                                                                                                                         https://www.laurahumalamaki.fi.

ASIA TIIVISTETYSTI

Keiden tietoja käsittelen?

 • Asiakkaiden
 • Potentiaalisten asiakkaiden
 • Verkkosivujen käyttäjät

Tiedot, joita käsittelen

 • Nimi
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Käyttäjäprofiilit sosiaalisen median palveluissa
 • Laskutustiedot
 • Tilattujen palveluiden tiedot
 • IP-osoite

Mihin tarvitsen tietoja?

 • Yhteydenpito asiakkaisiin
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • markkinointi

Keneltä saan tiedot?

 • Henkilöltä itseltään
 • Verkkosivuston käyttäjistä tallentuu lokitiedot

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä. Voit kieltää evästeiden käytön milloin tahansa. 

Evästeiden käytön voit poistaa määrittämällä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaan. (Yleensä ohje- työkalut- tai muokkaa-valikossa). Lisätietoa evästeistä saat osoitteesta www.aboutcookie.org

Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehävä se itse selaimesi kautta.

Oikeutesi

 • Tarkastusoikeus
 • Vastustamisoikeus
 • Poisto-oikeus
 • Valitusoikeus

 

ASIA PIDEMMÄN KAAVAN KAUTTA

REKISTERINPITÄJÄN TIEDOT

Nimi: valokuvaaja Laura Humalamäki / Y-tunnus: 2993175-7                                                                                                                                           Osoite: Kolikkotie 2 C. 40320 Jyväskylä                                                                                                                                                                                     Sähköposti: laura@laurahumalamaki.fi                                                                                                                                                                                                      Puh. +358 0458474047                                                                                                                                                                                  https://www.laurahumalamaki.fi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Valokuvaaja Laura Humalamäki, OP-kevytyrittäjä, asiakasrekisteri.

Asiakasrekisterin tietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

laurahumalamaki.fi -sivusto käyttää (cookies) evästeitä, jonka avulla parannetaan sivuston toimivuutta.

Sivustolle upotetut Google Analytics -evästeet keräävät tietoa siitä, kuinka anonyymit vierailijat käyttävät sivustoani. Evästeiden keräämiä tietoja ovat mm. sivustolla anonyymisti vierailleiden henkilöiden määrä, mistä sivustolta he ovat tulleet ja millä sivustoilla he käyvät. Lisätietoja saat Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää osoitteesta http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Evästeillä kerätyt käyttäjätiedot ovat anonyymejä tietoja. Tällä sivustolla vieraileva henkilö hyväksyy tietojen keruun yllämainittuihin käyttötarkoituksiin. Halutessaan kävijä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista, mutta tällöin hän ei välttämättä voi käyttää kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Lisätietoa evästeistä löydät osoitteesta www.aboutcookies.org, josta löydät myös ohjeet evästeiden poistoon koneeltasi. Mobiililaitteesi evästeiden poiston ohjeet löytyvät laitteesi ohjekirjasta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille ilma asiakkaan suostumusta. Tietoja (esimerkiksi valokuvia valokuvaajan kotisivuilla) voidaan julkaista siltä osin, kuin asiakkaan kanssa on kirjallisesti sovittu.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).